Čističe a produkty starostlivosti o interiér auta

Filtre
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Viac
Podrobnosti
 • Trieda viskozity SAE: VAICO care
 • Hmotnosť [kg]: 0,3345
 • żírka balenia [cm]: 13
 • Výżka balenia [cm]: 8,9
 • Hĺbka balenia [cm]: 21
 • Objem [ml]: 50
 • Dopňujúca informácia: CST96
 • Stav: Nové
-25%
2,61 €
3,48 €**
(52,20 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 200
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-25%
2,61 €
3,48 €**
(13,05 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Typ spojenia: flasa
 • Objem [ml]: 200
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-25%
2,79 €
3,72 €**
(13,95 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 400
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-25%
2,97 €
3,96 €**
(7,43 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [Liter]: 0.075
 • Stav: Nové
-25%
3,93 €
5,24 €**
(52,40 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 300
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-25%
4,29 €
5,72 €**
(14,30 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Typ spojenia: flasa
 • Objem [ml]: 500
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-25%
4,47 €
5,96 €**
(8,94 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • żírka [mm]: 45
 • Hĺbka [mm]: 70
 • Výżka [mm]: 190
 • Hmotnosť [kg]: 0,058
 • Produktový rad: PROFILINE ExCut05-05
 • Stav: Nové
-25%
5,22 €
6,96 €**
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 100
 • żírka [mm]: 42
 • Hĺbka [mm]: 52
 • Výżka [mm]: 150
 • Hmotnosť [kg]: 0,141
 • Stav: Nové
-25%
5,43 €
7,24 €**
(54,30 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 100
 • żírka [mm]: 45
 • Hĺbka [mm]: 70
 • Výżka [mm]: 190
 • Hmotnosť [kg]: 0,157
 • Stav: Nové
-25%
6,72 €
8,96 €**
(67,20 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Stav: Nové
-25%
8,22 €
10,96 €**
(13,70 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 185
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • chemická vlastnosż: bez silikonu, UV-staly, biologicky odbúrateľný
 • Stav: Nové
-25%
8,61 €
11,48 €**
(46,54 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 300
 • żírka [mm]: 57
 • Priemer [mm]: 57
 • Hĺbka [mm]: 57
 • Výżka [mm]: 210
 • Hmotnosť [kg]: 0,333
 • Stav: Nové
-25%
8,97 €
11,96 €**
(29,90 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: flasa
 • Stav: Nové
-25%
10,29 €
13,72 €**
(20,58 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [Liter]: 5
 • Stav: Nové
-25%
33,72 €
44,96 €**
(6,74 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov