Čističe a produkty starostlivosti o interiér auta

Filtre
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 200
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,37 €
3,48 €**
(11,85 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Viac
Podrobnosti
 • Trieda viskozity SAE: VAICO care
 • Hmotnosť [kg]: 0,3345
 • żírka balenia [cm]: 13
 • Výżka balenia [cm]: 8,9
 • Hĺbka balenia [cm]: 21
 • Objem [ml]: 50
 • Dopňujúca informácia: CST96
 • Stav: Nové
-32%
2,37 €
3,48 €**
(47,40 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: flasa
 • Objem [ml]: 200
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-32%
2,53 €
3,72 €**
(12,65 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 400
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,69 €
3,96 €**
(6,73 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [Liter]: 0.075
 • Stav: Nové
-32%
3,21 €
4,72 €**
(42,80 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: flasa
 • Objem [ml]: 500
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(8,48 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: flasa
 • Stav: Nové
-32%
7,29 €
10,72 €**
(14,58 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 185
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • chemická vlastnosż: bez silikonu, UV-staly, biologicky odbúrateľný
 • Stav: Nové
-32%
7,97 €
11,72 €**
(43,08 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: flasa
 • Stav: Nové
-32%
9,49 €
13,96 €**
(18,98 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [Liter]: 5
 • Stav: Nové
-32%
31,25 €
45,96 €**
(6,25 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Veličina: Ocean
 • Hmotnosż [g]: 20
 • Konzistencia (vlastnosť): tuhý
 • Typ spojenia: vrecko
 • Typ: Vrecúškový
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Veličina: VANILLA
 • Objem [ml]: 2.7
 • Konzistencia (vlastnosť): kvapalný
 • Typ spojenia: Balenie v blistry
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
(562,96 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Viac
Podrobnosti
 • Veličina: BLACK
 • Hmotnosż [g]: 20
 • Konzistencia (vlastnosť): tuhý
 • Typ spojenia: vrecko
 • Typ: Vrecúškový
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Veličina: STRAWBERRY
 • Hmotnosż [g]: 20
 • Konzistencia (vlastnosť): tuhý
 • Typ spojenia: vrecko
 • Typ: Vrecúškový
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Produktový rad: Prestige Card
 • Veličina: Silver
 • Konzistencia (vlastnosť): tuhý
 • Jednotka mnożstva: kus
 • Typ spojenia: vrecko
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov