Viacúčelový tmel

Filtre
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [g]: 32
 • Materiál: Silikon
 • Typ spojenia: Tuba
 • Teplotný rozsah do [°C]: 399
 • Farba: sivý
 • Objem [ml]: 32
 • Stav: Nové
-25%
1,68 €
2,24 €**
(52,50 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: cierny
 • teplotný rozsah od [°C]: -54
 • Teplotný rozsah do [°C]: 329
 • chemická vlastnosż: trvale elestický, olejovzdorny
 • Stav: Nové
-25%
2,43 €
3,24 €**
(28,59 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Hmotnosż [g]: 85
 • Farba: cierny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 329
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 85
 • Stav: Nové
-25%
2,61 €
3,48 €**
(30,71 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • Farba: sivý
 • Hmotnosż [g]: 21
 • Objem [ml]: 21
 • Stav: Nové
-25%
3,18 €
4,24 €**
(151,43 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • teplotný rozsah od [°C]: -62
 • Teplotný rozsah do [°C]: 260
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • odolný proti: Voda
 • Farba: cierny
 • Univerzálny: Áno
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-25%
3,93 €
5,24 €**
(46,24 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: transparentny
 • Typ spojenia: Tuba
 • chemická vlastnosż: trvale elestický, olejovzdorny, UV-staly
 • teplotný rozsah od [°C]: -59
 • Teplotný rozsah do [°C]: 204
 • Materiál: Silikon
 • odolný proti: Voda
 • Stav: Nové
-25%
4,11 €
5,48 €**
(48,35 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Materiál: Silikon
 • Farba: antracitový
 • teplotný rozsah od [°C]: -70
 • Teplotný rozsah do [°C]: 300
 • chemická vlastnosż: elasticky
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 70
 • Jednotka mnożstva: kus
 • Stav: Nové
-25%
4,11 €
5,48 €**
(58,71 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Typ spojenia: Tuba
 • teplotný rozsah od [°C]: -54
 • Teplotný rozsah do [°C]: 343
 • Farba: cervena
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-25%
4,29 €
5,72 €**
(50,47 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: cierny
 • Typ spojenia: Tuba
 • teplotný rozsah od [°C]: -59
 • Teplotný rozsah do [°C]: 204
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny, UV-staly, trvale elestický
 • odolný proti: Voda
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-25%
4,47 €
5,96 €**
(52,59 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Farba: cervena
 • Objem [ml]: 80
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • teplotný rozsah od [°C]: -40
 • Typ spojenia: Tuba
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-25%
4,68 €
6,24 €**
(58,50 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Materiál: Silikon
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 315
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-25%
4,68 €
6,24 €**
(55,06 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Farba: cervena
 • Materiál: Silikon
 • teplotný rozsah od [°C]: -73
 • Teplotný rozsah do [°C]: 343
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • Objem [ml]: 85
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • Stav: Nové
-25%
4,68 €
6,24 €**
(55,06 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 80
 • Farba: cierny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • teplotný rozsah od [°C]: -40
 • Typ spojenia: Tuba
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-25%
4,68 €
6,24 €**
(58,50 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • teplotný rozsah od [°C]: -54
 • Teplotný rozsah do [°C]: 260
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny, riedky
 • Objem [ml]: 85
 • Materiál: Silikon
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • Farba: sivý
 • Stav: Nové
-25%
5,61 €
7,48 €**
(66,00 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Materiál: Silikon, med
 • teplotný rozsah od [°C]: -73
 • Teplotný rozsah do [°C]: 371
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • Objem [ml]: 85
 • Univerzálny: Áno
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • Stav: Nové
-25%
5,97 €
7,96 €**
(70,24 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov