Viacúčelový tmel

Filtre
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [g]: 32
 • Materiál: Silikon
 • Typ spojenia: Tuba
 • Teplotný rozsah do [°C]: 399
 • Farba: sivý
 • Objem [ml]: 32
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
(47,50 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: cierny
 • teplotný rozsah od [°C]: -54
 • Teplotný rozsah do [°C]: 329
 • chemická vlastnosż: trvale elestický, olejovzdorny
 • Stav: Nové
-32%
2,20 €
3,24 €**
(25,88 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Hmotnosż [g]: 85
 • Farba: cierny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 329
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 85
 • Stav: Nové
-32%
2,53 €
3,72 €**
(29,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • Farba: sivý
 • Hmotnosż [g]: 21
 • Objem [ml]: 21
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(137,14 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Materiál: Silikon
 • Farba: antracitový
 • teplotný rozsah od [°C]: -70
 • Teplotný rozsah do [°C]: 300
 • chemická vlastnosż: elasticky
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 70
 • Jednotka mnożstva: kus
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(53,29 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • Objem [ml]: 85
 • teplotný rozsah od [°C]: -62
 • Teplotný rozsah do [°C]: 343
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • odolný proti: Voda
 • Farba: cervena
 • Univerzálny: Áno
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(43,88 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Balenie v blistry, Tuba
 • odolný proti: Benzín, Olej, Voda
 • chemická vlastnosż: odolný voči lúhom, odolny kyseline, trvale elestický
 • teplotný rozsah od [°C]: -40
 • Teplotný rozsah do [°C]: 230
 • Čas montáże (v hod.): 24
 • Farba: cierny
 • Objem [g]: 85
 • Produktový rad: Gasket Maker
 • Verzia: Black
 • krátkodobá maximálna teplota [°C]: +230
 • Objem [ml]: 85
 • Stav: Nové
Viac +
-32%
4,05 €
5,96 €**
(47,65 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 80
 • Farba: cierny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • teplotný rozsah od [°C]: -40
 • Typ spojenia: Tuba
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(53,00 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: transparentny
 • Typ spojenia: Tuba
 • chemická vlastnosż: trvale elestický, olejovzdorny, UV-staly
 • teplotný rozsah od [°C]: -59
 • Teplotný rozsah do [°C]: 204
 • Materiál: Silikon
 • odolný proti: Voda
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(49,88 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Farba: cervena
 • Objem [ml]: 80
 • Teplotný rozsah do [°C]: 350
 • teplotný rozsah od [°C]: -40
 • Typ spojenia: Tuba
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(53,00 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: cierny
 • Typ spojenia: Tuba
 • teplotný rozsah od [°C]: -59
 • Teplotný rozsah do [°C]: 204
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny, UV-staly, trvale elestický
 • odolný proti: Voda
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(49,88 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Typ spojenia: Tuba
 • teplotný rozsah od [°C]: -54
 • Teplotný rozsah do [°C]: 343
 • Farba: cervena
 • Materiál: Silikon
 • Stav: Nové
-32%
4,57 €
6,72 €**
(53,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 85
 • Materiál: Silikon
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • Teplotný rozsah do [°C]: 315
 • Farba: cierny
 • Stav: Nové
-32%
4,73 €
6,96 €**
(55,65 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Typ spojenia: Tuba
 • Objem [ml]: 85
 • Farba: cierny
 • teplotný rozsah od [°C]: -57
 • Teplotný rozsah do [°C]: 260
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny, trvale elestický
 • Stav: Nové
-32%
5,09 €
7,48 €**
(59,88 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Prosím pozor
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac
Podrobnosti
 • Materiál: Silikon, med
 • teplotný rozsah od [°C]: -73
 • Teplotný rozsah do [°C]: 371
 • chemická vlastnosż: olejovzdorny
 • Objem [ml]: 85
 • Univerzálny: Áno
 • Typ spojenia: Tuba, Balenie v blistry
 • Stav: Nové
-32%
5,41 €
7,96 €**
(63,65 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov