Nájdite si súčiastky
Spoločnosť

Wemax Group GmbH & Co.KG je vlastníkom webovej stránky

Osobne zodpovedná partnerka spoločnosti Wemax Group GmbH & Co. KG: Partex Global GmbH, HRB 186168 B, Okresný súd Berlín (Charlottenburg). Konateľ spoločnosti Partex Global GmbH: Andreas Beraz
Obchodný register: HRA 46262 B
Okresný súd Berlín (Charlottenburg)
IČ DPH: DE281524971

Registrované sídlo:
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117
Berlín
Nemecko
Telefónne číslo: 421232179087
Еmail: [email protected]
Web: www.autodielyonline24.sk

AUTODOC SE je predajcom produktov a exkluzívnym zmluvným partnerom pre obchodné kontakty

Predstavenstvo: Sandra Dax (výkonná spoluriaditeľka), Dmitri Zadorojnij (výkonný spoluriaditeľ)
Predseda dozornej rady: Alexey Kletenkov
Obchodný register: HRB 247677 B
Okresný súd Berlín (Charlottenburg)
IČ DPH: DE260634589
Registrované sídlo:
AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365
Berlín
Nemecko
Telefónne číslo: 421 232 179 099
Fax: +49 30 208 478 250
Еmail: [email protected]
Web: www.autodoc.sk

Informácie k online riešeniu sporov (ODR)

V rámci online riešenia sporov (ODR), Európska Komisia ponúka platformu, ktorú nájdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naša spoločnosť nie je pripravená ani povinná sa zúčastniť na procese riešenia sporov akejkoľvek arbitrážnej rady užívateľov.

Zbavenie zodpovednosti

Odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na iné stránky ("hypertextové odkazy"), ktoré sú mimo zodpovednosti autora, je zodpovednosť platná len v tých prípadoch, v ktorých autor obsahu má technické a primerané možnosti na zabránenie používaniu nelegálneho obsahu. Autor prehlasuje, že v čase, keď odkazy boli pridané, neobsahovali akýkoľvek nelegálny obsah na odkazovaných stránkach. Autor nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu, obsah či autorstvo odkazovaných stránok. Preto sa autor dištancuje od akéhokoľvek obsahu na odkazovaných stránkach, v prípade, že by bol zmenený po tom, čo boli pridané odkazy na stránku. To platí pre všetky pridané odkazy na internete, a tiež ďalšie odkazy do knihy hostí, diskusného fóra, atď. Za nezákonné, nepravdivé alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody vyplývajúce z použitia či nepoužitia takýchto informácií, len vlastník lokality, na ktorého mieste táto žiadosť bola podaná, musí prevziať plnú zodpovednosť, ale nie ten, kto odkazuje na zodpovedajúcu publikáciu.

Autorské práva a ochranné známky

Autor musí dodržiavať autorské práva vo všetkých publikáciách, na všetky použité grafiky, zvukové a video súbory a texty; používať samostatne vytvorené grafiky, zvukové a video súbory a texty alebo používať grafiky, zvukové a video súbory a texty, ktoré nevyžadujú žiadnu licenciu. Všetko vyššie uvedené v internetovej ponuke a všetky značky a ochranné známky chránené tretími stranami sú predmetom zákona o registrovaných ochranných známkach a vlastníckych práv. Informácie založené len na jednoduchej zmienke ohľadom uvedených skutočností nie sú chránené právami tretích osôb! Autorské práva patria výhradne autorovi stránok vo vzťahu k zverejneným materiálom alebo materiálom, ktoré boli vytvorené samotným autorom. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových a video súborov a textov v iných webových alebo tlačených publikáciách bez súhlasu autora nie je povolené.

Právna platnosť tohto zbavenia sa zodpovednosti

Toto zbavenie sa zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou webovej stránky, z ktorej ste nasledovali túto stránku. Pokiaľ niektoré časti alebo niektoré výroky tohto textu nezodpovedajú alebo nie sú úplne v súlade s platnou legislatívou, zvyšný textový obsah zostáva v plnej platnosti a účinnosti.