Čističe skla

Filtre
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 50
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
1,52 €
2,24 €**
(30,40 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 50
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,20 €
3,24 €**
(44,00 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 50
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,20 €
3,24 €**
(44,00 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 300
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,53 €
3,72 €**
(8,43 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 100
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,53 €
3,72 €**
(25,30 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 650
 • Produktový rad: Rim Cleaner Red Max
 • Stav: Nové
-32%
3,21 €
4,72 €**
(4,94 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 700
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
3,21 €
4,72 €**
(4,59 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Mimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Viac
Podrobnosti
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Objem [ml]: 600
 • Stav: Nové
-32%
3,73 €
5,48 €**
(6,22 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položka č.: 40 27289 00258 3
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 500
 • Stav: Nové
-32%
3,89 €
5,72 €**
(7,78 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Nebezpečenstvo
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Viac
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 600
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
4,05 €
5,96 €**
(6,75 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Pozor
Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Viac
Podrobnosti
 • Teplotný rozsah do [°C]: -30
 • Farba: modrá
 • Typ spojenia: flasa
 • Objem [ml]: 500
 • Hmotnosť [kg]: 1,27
 • żírka balenia [cm]: 20
 • Výżka balenia [cm]: 27,5
 • Hĺbka balenia [cm]: 30
 • Dopňujúca informácia: CST96
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(8,48 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 400
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(10,60 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Podrobnosti
 • Objem [ml]: 750
 • Typ spojenia: rozprasovacia nadoba
 • Teplotný rozsah do [°C]: -37
 • Stav: Nové
-32%
4,24 €
6,24 €**
(5,65 € za 1 liter)
vrátane 20% DPH, bez nákladov na doručenie
Na sklade
Položiek na stranu 15
Ukázať ďalšie produkty: 15
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120,00 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 500 000 auto-dielov